Jogi tanácsadás

Dr. Juhász Zoltán ügyvéd Debrecen

Tájékozódjon jogairól időben, forduljon hozzám bizalommal!

Jogi tanácsadás

A jogi tanácsadás az ügyvédi tevékenység minden bizonnyal leggyakrabban előforduló fajtája. Olyan feladat, amely felelősen csak akkor és csak úgy látható el, ha az ügyvéd megismeri az ügyfele által elé tárt tényállást, felméri a jogi probléma mibenlétét, felismeri a kockázatokat, és mindezeket mérlegelve állást foglal, véleményt ad, javaslatot fogalmaz meg.

„Ügyvédi munkám során arra törekszem, hogy a hozzám forduló Ügyfelek számára átfogó jogi iránymutatással szolgáljak. Az a célom, hogy a jogi tanácsadáson részt vevők elé valós alternatívát tárjak, amely hatékonyan szolgálja jogaik védelmét és érdekeik előmozdítását.”

A helyzetértékelés és az iránymutatás magas színvonalát nagyfokú szakmai felkészültség és a jogszabályi környezet átfogó ismerete garantálja.
Dr. Juhász Zoltán
ügyvéd Debrecen

ÜGYVÉDI TÖRVÉNY

„Az ügyvéd a jogi tanácsadás során az Alaptörvény, a jogszabályok, az Európai Unió kötelező erővel bíró jogi aktusai alapján alakítja ki a véleményét, illetve fogalmazza meg a javaslatait.”

Mint azt ügyvédi köszöntőmben előrebocsátottam, praxisom sokrétű, számos jogterületet átfog, és a klasszikus ügyvédi tevékenység legnagyobb részét lefedi.

Annak érdekében, hogy a jogi tanácsadás kiváló minősége biztosított legyen, kizárólag olyan ügyben adok jogi tanácsot, amely ügy ellátásához biztos és részletes tudással, felkészültséggel, illetve gyakorlati tapasztalattal rendelkezem.

Jogi tanácsadás keretében előre egyeztetett időpontban személyes konzultációra kerül sor. A személyes konzultáció elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerjem az eset részleteit, felmérjem az Ügyfél igényeit, és felhívhassam a figyelmét a tervezett jogügylet, eljárás lehetséges kockázataira.

Legyen szó akármilyen ügyről, az ügyvédnek nem több és nem kevesebb a feladata, mint megbízója érdekeit védeni.

Az időtényező a jogban különös jelentőséggel bír.

Ami ma még bírói úton kikényszeríthető, nem biztos, hogy holnap is az lesz. Szerencsésebb még azt megelőzően jogi szakember közreműködését igénybe venni, mielőtt az igény érvényesítése lehetetlenné válna, az érdeksérelem bekövetkezne, vagy más akadály elnehezítené a jogok gyakorlását.

Helyszín

A személyes találkozás helyszíne elsősorban debreceni irodám (4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.) vagy nádudvari alirodám (4181 Nádudvar, Fő út 75.).

Időpontfoglalás:

Üzenet

Kérem honlapom kedves Látogatóját, hogy jogi tanácsadás, segítségnyújtás igénylése esetén röviden írja le

  • a felmerült probléma mibenlétét,
  • azon kérdését vagy kérdéseit, amely(ek)re választ szeretne kapni,
  • azt, hogy debreceni irodámban vagy nádudvari alirodámban kívánja-e igénybe venni a jogi tanácsadást,
  • és azt az időpontot, amely alkalmas személyes találkozásra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy akár a fenti űrlap kitöltését, akár a kapcsolatfelvétel más módját választja, a tudomásomra jutott valamennyi adatot és tényt illetően titoktartási kötelezettség terhel, mely kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.