Szakterületek

  • Ügyvédi praxisom sokrétű, a klasszikus ügyvédi tevékenységek teljes körére kiterjed.
  • A gördülékeny ügyvitelt nagyfokú szakmai felkészültség, tapasztalat és precizitás biztosítja.
  • Honlapom ezen oldalán kiemelt szakterületeimet és a leggyakrabban ellátott ügytípusokat veszem sorra.
Szakterületek ügyvéd

Ingatlanjog: ingatlan adásvételi szerződések készítése és véleményezése; földügyletek, ajándékozási szerződések; peres és peren kívüli képviselet ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokban; társasházi ügyek, elbirtoklási igények érvényesítése, haszonélvezeti jog alapítása, bérleti szerződések szerkesztése, közös tulajdon és annak megszüntetése, stb.

Öröklési jog, hagyatéki eljárás Debrecen

Öröklési jog: végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése; hagyatéki eljárások, peres és peren kívüli képviselet öröklési jogvitákban; kötelesrész iránti igények érvényesítése; rendelkezés várt örökségről tárgyú szerződések készítése; hagyatéki hitelezői igények érvényesítése; jogi tanácsadás örökösök és végrendelkezők részére, stb.

Csládjogi ügyvéd családjog bontóper ügyvéd Debrecen

Családjog: képviselet ellátása bontóperekben; házassági és élettársi vagyonjogi szerződések készítése, véleményezése; gyermektartással, kapcsolattartással, szülői felügyelettel kapcsolatos perek, peren kívüli egyeztetések lefolytatása; házastársi közös vagyon megszüntetése, élettársi igények, stb.