Büntetőjog ügyvéd Debrecen · Dr. Juhász Zoltán · Jogi képviselet büntetőeljárásokban · Ügyfélfogadás Debrecen belvárosában · Tel.: (20) 4-879-829

Ügyvédi praxisunk kiemelt szakterületét képezi a büntetőjog.

A büntetőeljárás alá vont személyt megilleti a védelem joga. A Büntetőeljárásról szóló törvény értelmében a terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság köteles biztosítani, hogy az, akivel szemben a büntetőeljárás megindul, védekezhessen. A terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában (nyomozás, első- és másodfokú bírósági eljárás, stb.) joga van a hatékony védelemhez.

Az Alaptörvény által is nevesített védelemhez való jog a tisztességes eljáráshoz való jog egyik kardinális eleme, annak elválaszthatatlan része. Tisztességes eljárás nem képzelhető el anélkül, hogy a terhelt védelemhez való joga biztosítva lenne. Az Alkotmánybíróság is úgy foglalt állást, hogy a büntetőeljárással szemben alapvető elvárás a terhelt védelemhez, méghozzá hatékony védelemhez való jogának érvényre juttatása. A nyomozóhatóságnak, az ügyészségnek és a bíróságnak egyaránt biztosítania kell, hogy a terhelt felkészülhessen a védelmére.