Kulcsszavak: tulajdonjog, adásvételi szerződés, ingatlan, ingatlan-nyilvántartás, tulajdonjog-fenntartás

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Zártkerti ingatlanok

művelés alóli kivonása

2017. december 31-ig még van lehetőségünk díjmentesen kezdeményezni zártkerti ingatlanunk művelés alóli kivonását.

I. Jogszabályi háttér

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) a zártkerti ingatlanokra is a földekre vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni. Mindez számos nehézséggel jár, megnehezítheti például a zártkerti ingatlan értékesítését vagy az azzal történő rendelkezést. Jellegükből adódóan a zártkerti ingatlanok eltérő rendeltetésűek, mint a földek (más terminológiával élve: termőföldek), éppen ezt ismerte fel a jogalkotó is akkor, amikor 2015. május 2. napjától lehetőséget biztosított arra, hogy a tulajdonos 2016. december 31-ig kezdeményezhesse zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A későbbiekben ezt a határidőt 2017. december 31-éig meghosszabbították.

Ez a határidő véglegesnek tekinthető, 2018. január 1-jétől az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 89/A. §-a szerinti eljárás megszűnik. Kiemelendő, hogy a zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

II. A kérelem

A kérelmet a tulajdonos vagy meghatalmazottja kezdeményezheti az illetékes járási hivatalnál. Közös tulajdonban álló zártkert esetén szükséges valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását beszerezni.

Megjegyzendő, hogy a hozzájáruló nyilatkozathoz nem szükséges ügyvéd vagy közjegyző közreműködése, hiszen az nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak. Érdemes figyelembe venni, hogy a kérelem – amennyiben az ingatlan megosztható – előterjeszthető a zártkert egy meghatározott részére is.

III. Szempontok

Annak eldöntése során, hogy érdemes-e ilyen kérelmet előterjeszteni, célszerű figyelembe venni gyakorlati megfontolásokat és ingatlanértékesítési tendenciákat, adott esetben a helyben kialakult szokásokat és értékviszonyokat is.

A kérelem benyújtása előtt meg kell fontolni azt is, hogy a művelési ág megváltoztatása milyen következményekkel jár a telekadó, illetve a beépíthetőség szempontjából.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu