közös tulajdon megszüntetése, ingatlanjog, polgári jog, közös tulajdon, árverés, ingatlan árverés, ingatlan megosztás, tulajdonjog, tulajdonostárs

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

A közös tulajdon megszüntetése

A megszüntetés módjai és nehézségei

Slágertéma az ügyfélfogadásokon: hogyan lehet megszabadulni a közös tulajdontól? És mit tehetünk, ha a tulajdonostársunk nem hajlandó közreműködni? A jelen bejegyzés a közös tulajdon megszüntetése érdekében igénybe vehető eszközökről szól.

I. Kiindulópontunk

Mint azt korábbi bejegyzésemben már érintettem, közös tulajdonról akkor beszélhetünk, ha valamely dolog tulajdonjoga meghatározott hányadok szerint több személyt is megillet. Közös tulajdont klasszikusan az öröklési jog és a házassági vagyonjog szabályai keletkeztetnek, de számos más jogviszony vezethet ilyen eredményre, így például az egyesülés, a vegyülés, a hozzáépítés, de természetesen kötelmi jogi ügylet (adásvétel, ajándékozás) is alkalmas lehet eme rettegett állapot előidézésére.

II. Ki igényelheti a közös tulajdon megszüntetését?

Bármelyik tulajdonostárs igényelheti, és e joga érvényesítése érdekében akár bírósághoz is fordulhat.

III. Bármikor?

Elméletileg bármikor, hiszen a közös tulajdon megszüntetése iránti igény nem évül el.

A gyakorlatban azonban lehetnek olyan időszakok, amikor a közös tulajdon megszüntetését hiába kéri a tulajdonostárs, a bíróság azt nem fogja támogatni. A Polgári Törvénykönyv úgy fogalmaz, hogy ha a közös tulajdon megszüntetése „alkalmatlan időre” esik, akkor a bíróság nem rendelheti el a megszüntetést.

IV. Mikor esik alkalmatlan időre a közös tulajdon megszüntetési követelés?

Esetről esetre vizsgálandó, hogy „alkalmatlan időre” esik-e a közös tulajdon megszüntetése vagy sem. Előfordult, hogy méltányolható személyes és szociális körülmények vagy családi okok miatt utasította el a bíróság a megszüntetés iránti követelést. Született olyan döntés is, amelyben a forgalmi viszonyok feltárása után rendelkezett úgy a bíró, hogy – mivel semmi eséllyel nem kecsegtetne az ingatlan árverés útján történő értékesítése, és egyéb megszüntetési mód sem kínálkozik, így – nem teljesíthető a perbe vitt igény.

Hangsúlyozandó azonban, hogy az „alkalmatlan idő” valamilyen átmeneti állapotot feltételez: a közös tulajdon megszüntetése előbb vagy utóbb mindenképpen igényelhetővé válik, ha a körülmények változnak.

Megjegyzem, a gyakorlatban csak kivételesen kerül sor arra, hogy a felperes keresetével szemben az „alkalmatlan idő” kifogásával pert lehessen nyerni: a bíróságok leggyakrabban elrendelik a közös tulajdon megszüntetését.

közös tulajdon

V. Melyek a megszüntetési módok?

A közös tulajdon megszüntetése történhet természetbeni megosztás útján vagy a dolog értékesítésén keresztül. Ez utóbbi megvalósulhat a tulajdonostársak között (ilyenkor a bíróság a közös tulajdon tárgyát megfelelő ellenérték fejében egy vagy több tulajdontárs tulajdonába adja), illetve harmadik személy javára történő értékesítés keretében. Ingatlanok esetén (egyéb többlettényállási elemek fennállta esetén) sor kerülhet a társasházzá alakítás útján történő megszüntetésre is.

VI. Ki dönti el, hogy melyik módot kell alkalmazni?

Jobb esetben a tulajdonostársak, méghozzá peren kívül. Rosszabb esetben a bíróság választ, méghozzá egy borítékolhatóan hosszú és viszontagságos per végén.

A bíróság döntésének egyetlen korlátja, hogy olyan megszüntetési módot nem alkalmazhat, amely ellen a tulajdonostársak mindegyike tiltakozik.

Főszabály szerint a megszüntetési módok alkalmazhatóságát a törvényben meghatározott sorrendben kell a bíróságnak vizsgálnia. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a felek mindegyike elfogadhatónak tart egy bizonyos megszüntetési módot: ilyen „idilli” helyzetben a sorrendben előrébb álló megszüntetési módokat a bíró figyelmen kívül hagyhatja.

VII. A harmadik személy részére történő értékesítés esetén is gyakorolható az elővásárlási jog?

Igen. A közös tulajdon megszüntetése esetén is változatlanul irányadó az a korábbi bejegyzéseimben már (itt és itt) ismertetett szabály, miszerint a tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg.

Tulajdonközösség

Ha a fent írtakkal kapcsolatban kérdése merült fel, vagy hasonló ügyben jogi képviseletet kíván igénybe venni Debrecenben vagy környékén, készséggel állok rendelkezésére elérhetőségeimen.

A cikk kedvelése, megosztása:

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu