Kulcsszavak: tulajdonjog, adásvételi szerződés, ingatlan, ingatlan-nyilvántartás, tulajdonjog-fenntartás

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Az ingatlan adásvételi szerződések egyes kérdései (3. rész):

A földhivatali eljárás

díja, határideje, részletszabályai

Mennyi a földhivatali eljárás díja? Hány nap alatt jegyzik be a tulajdonosváltozást az ingatlan-nyilvántartásba? Ki fizeti az átírás díját? Jelen bejegyzésben az ingatlanok vásárlása és eladása során felmerülő földhivatali díjak, határidők és egyes kapcsolódó szabályok témáját járom körbe.

Cikksorozatomban kísérletet teszek arra, hogy tömören és közérthetően megválaszoljam a lakások, házak, házrészek, földek, egyéb ingatlanok vásárlása során felmerülő leggyakoribb kérdéseket.

Az első részben azt a nem éppen ritka esetet vettem górcső alá, amikor valamely okból kifolyólag elválik egymástól a szerződés megkötésének és a teljes vételár megfizetésének időpontja.

A sorozat második részében a foglaló és az előleg jogintézményét, illetve azok hasonlóságait és különbségeit mutattam be.

A jelen bejegyzésben a földhivatali eljárásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket válaszolom meg.

I. Mennyi a földhivatali eljárás díja?

Az Illetéktörvény értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért (esetünkben a vevő tulajdonjogának bejegyzéséért) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek összege a jelen cikk megírásakor ingatlanonként 6.600 Ft. Amennyiben azt szeretnénk, hogy beadványunkat a földhivatal ne az általános ügyintézési határidőn, azaz 21 napon belül, hanem soron kívül intézze el, a kérelem előterjesztésekor további 10.000 Ft-ot kell megfizetnünk ingatlanonként.

Megjegyzendő, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladásnak, mint az ingatlanra vonatkozó, jogi szempontból jelentős ténynek a feljegyzéséért külön kell megfizetni a díjat. Praktikusan mindez azt jelenti, hogy a tulajdonjog fenntartásos konstrukció esetén kétszer akkora szolgáltatási díjjal kell számolni, mint ugyanazon jogügylet függőben tartásos verziójánál. A két alternatíváról bővebben itt olvashat.

II. Ki fizeti a tulajdonváltozás bejegyzésének díját?

A Ptk. rendelkezései alapján a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.

Tegyük hozzá ugyanakkor, hogy az ingatlan tehermentesítése során az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett teher (pl. jelzálogjog, holtig tartó haszonélvezeti jog) törlése az eladó feladata, és az ezzel felmerült földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat is neki kell megfizetnie.

III. Mikortól lesz a vevő az ingatlan tulajdonosa?

Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzési elve szerint a vevő tulajdonjogának keletkezése (egyszersmind az eladó tulajdonjogának a megszűnése) a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel megy végbe. Felhívom a figyelmet arra, hogy az aláírt szerződés és a határidőben teljes egészében megfizetett vételár, de még az ezeket követő birtokba vétel sem teszi tulajdonossá a vevőt: a tulajdonszerzéshez a nyilvántartás konstitutív hatálya miatt az is szükséges, hogy a földhivatal őt tulajdonosként bejegyezze. A földhivatal változást elrendelő határozatának hatálya a kérelem benyújtására visszamenőleges hatályú.

IV. Kinek kell kezdeményeznie a földhivatal eljárását?

Ingatlan-nyilvántartási jogunk alapszabálya, hogy – ha a felek között nem jött létre eltérő megállapodás vagy jogszabályból más nem következik – a földhivatal eljárását annak kell kezdeményeznie, aki a bejegyzéssel jogosulttá válik (esetünkben tehát az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a vevőnek vagy a vevő nevében eljáró képviselőnek kell előterjesztenie).

V. Hogyan kell kezdeményezni a földhivatal eljárását?

Az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos földhivatali eljárások nem hivatalból, hanem kérelemre indulnak, és a törvény kötelezővé teszi jogi képviselő (ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos vagy közjegyző) igénybe vételét. Praktikusan mindez azt jelenti, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos földhivatali kérelmek megírását és előterjesztését, a tulajdonjog átvezetéséhez szükséges iratok csatolását, valamint a hivatallal történő kapcsolattartást a jogi képviselő végzi.

A törvény előírása szerint a kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltétől számított 30 napon belül kell benyújtani a földhivatalhoz. Tudni kell azonban, hogy a beadványokat az iktatószámok sorrendjében intézik el, így minél hamarabb beérkezik a földhivatalba a szerződésünk, annál jobb. Az azonnali benyújtással minimálisra csökkenthetjük például a többszöri eladással megvalósuló manipuláció esélyét vagy egy esetleges teher bejegyzésének kockázatát.

Vállalom ingatlanokra vonatkozó szerződések, okiratok szerkesztését, véleményezését, ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokban, perekben teljes körű és szakszerű jogi képviselet ellátását.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu