Kulcsszavak: tulajdonjog, adásvételi szerződés, ingatlan, adó, illeték

Ügyvéd Debrecen
Ügyvéd Debrecen és Nádudvar városában

Változnak a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai

Az illetékmentesség

kiterjesztése 2018. január 1-től

Gyatra színvonalú általános vita után elfogadta az Országgyűlés az Illetéktörvény módosítását, amelynek értelmében 2018. január 1-jétől szélesebbre nyílik a lakástulajdon magánszemély általi megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezmények köre.

Mint azt korábbi írásomban már érintettem, ha ingatlant vásárolunk, akkor illetékfizetési (visszterhes vagyonátruházási illeték), ha ingatlant adunk el, adófizetési (személyi jövedelemadó) kötelezettségünk merülhet fel. A 2018 elején hatályba lépő változások az előbbit, a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgykörét érintik.

Az új szabály értelmében illetékmentes a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.

Példa: eladom a házam 15 millió forintért, majd két évvel később vásárolok egy lakást 14 millió forintért. Mekkora illetéket kell fizetnem?

Az új rendelkezés értelmében nem kell illetéket fizetnem. (Eddig kellett, méghozzá a 14 millió forint 4%-át, 560 ezer forintot, hiszen a vásárlással szemben csak egy éven belül történt eladást lehetett figyelembe venni.)

 Változik továbbá az Illetéktörvény 21. § (2) bekezdése is az alábbiak szerint: „[m]agánszemély vagyonszerző esetén az illeték alapja

a) lakástulajdonok cseréjekor az elcserélt lakástulajdonok

b) lakástulajdon vásárlásakor, ha a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon

terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete.(…)”

Példa: eladom a lakásom 14 millió forintért, majd két évvel később vásárolok egy másikat 15 millió forintért. Mekkora illetékkel kell számolnom?

Amíg a régi szabályok szerint – lévén egy évnél több időt vett igénybe az újabb lakástulajdonom megszerzése – a teljes 15 millió forintos vételár után 4%-os illetéket kellett fizetnem, addig az új rendelkezések alapján az illeték alapját csak az 1 milliós különbözet képezi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiterjesztés csak az egyik irányba érvényesül: az továbbra sem változik, hogy az újabb ingatlan megszerzése után egy éven belül értékesítenünk kell a korábbi lakástulajdonunkat ahhoz, hogy kedvezményt tudjunk igénybe venni.

További ingatlanjogi tárgyú bejegyzéseimet itt találja.

Telefonszám

+36 (20) 4-879-829

Iroda

4025 Debrecen, Arany János utca 44. fszt. 1.

Email

ugyved@drjuhaszzoltan.hu